VAnytt

Helautomatisk vannverk i containerformat

 

Tafjord Vasslag sørger for drikkevann til de 100 sjelene i bygda Tafjord, som ligger i Norddal kommune innerst i Tafjorden på Sunnmøre. Til stor glede og tilfredshet kunne man nylig starte opp et splitter nytt vannrenseanlegg, utformet etter offentlige krav, uten behov for fast bemanning, ferdig bygget i container.

Som mange andre mindre norske bygder har Tafjord gjennom alle tider vært vant til å finne lokale løsninger. Så også når man nylig kunne innvie et tipp-topp vannverk i utradisjonell innpakning.

Hele stasen kom nemlig ferdig levert i container, klart til å settes i drift.

- Det forrige vannverket var et enkelt UV-anlegg fra 1990. Anlegget var godkjent av myndighetene men var gått ut på dato. Vi har jobbet en god del med å finne en løsning som passet for oss, sier en meget tilfreds styreformann i Tafjord Vasslag SA, Arild Nærø, til VANytt.

 

Container

Løsningen ble denne gang er komplett vannverk i container, der alt er ferdig montert og testet på forhånd, klar til oppkobling og drift. Anlegget drives av elektrisitet, men har både dieselaggregat som tar over ved strømbrudd og batteripakke (UPS) som sørger for full effekt på vannbehandlingen under tiden det tar for aggregatet å starte.

- Skulle strømmen falle ut får vi SMS-varsling, slik at vi kan rykke ut og ta et mer hands-on ansvar for driften, sier Nærø.

Anlegget henter råvannet fra en kilde som forsynes av både overvann og grunnvann. Første trinn i vannbehandlingen er en automatisk selvspylende partikkelsil som tar ut eventuelle partikler som skulle finnes i råvannet.

Dette er nødvendig for neste trinn, som er UV-desinfeksjon i kammer.

- Batteripakkene skal sørge for at UV-lampene ikke får anledning til å falle i effekt ved strømbrudd, bare noen sekunder med svikt er nok til å svekke vannkvaliteten, sier Nærø.

Uten kjemikalier

Siden det er krav til to barrierer ved vannverk har man båndlagt nedslagsfeltet for vannkilden for aktivitet som kan forurense. Denne begrensningen er grunneierne selvfølgelig med på og avtalen om dette er tinglyst.

For å sikre effektiv desinfeksjon er det automatisk regulering av UV-effekten i kammer, og som en ekstra sikkerhet er det en mengdemåler på utløpet, som kan strupe vanntrykket hvis forbruket skulle gå ut over det som UV-anlegget mestrer. Container inneholder også pls-styring og kommunikasjonsenhet samt avfuktingsanlegg.

Anlegget er dimensjonert for å levere 40 kubikkmeter vann i timen, som representerer en betydelig utvidelse i forhold til tidligere, man har dermed god reserve kapasitet i anlegget.

- Anlegget har gått litt over en måned og vi kan slå fast at vi har fått et flott drikkevann, produsert uten bruk av kjemikalier, etter dagens krav, så hele bygda er fornøyd, sier Nærø.

 

Rimelig

Beslutningen om å gå for en containerløsning kom etter dialog med kommunen, der man også trakk inn en konsulent som beregnet kostnader for å fornye anlegget.

- Vi forsto etterhvert at det ville falle dyrt å bygge om det gamle, og den løsningen vi nå har fått kom ut svært fordelaktig økonomisk. Ikke minst er en ferdig løsning lett å forholde seg til, det krever ingen innsats fra oss, og siden dette er et felleseie blir det enklere for oss å gå for en pakkeløsning, der det er ingen uforutsettheter, sier Nærø, som er svært fornøyd med hvordan leverandøren, Servitech AS i Ørskog, har jobbet med løsningene.

- Vi har fått hjelp og støtte fra både systemleverandøren og underleverandørene Filtra og Brattvåg Elektro som har levert innmaten, de har stått på for å hjelpe oss i mål, sier han.

Det eneste som skal revideres og finpusses er systemet for internkontroll, som bli oppgradert til det nye anlegget.

I tillegg skal det inngås en serviceavtale på anlegget.

- Vi blir å treffe på kommunalteknikk messa på Telenor Arena 19.-21. april, om noen har tenkt seg dit er det bare å stikke innom oss, sier Stig Lennart Stokke ved Servitech as.

ServiTech AS

Ålesundsvegen 1136

6240 Ørskog

Norge

Copyright ServiTech AS @ 2016 All Rights Reserved