Maritimt

MARITIMT

Vi har lang erfaring med å bistå verftene med å bygge komplekse offshore fortøy

ved å ta ansvar for komplette rørinstallasjoner, klagjøring og oppstarter

Prefabrikasjon

 

Fra vårt verksted leverer vi rør- og stålkonstruksjoner til skipsbygging og til on- og offshore industri. Vi utfører også montering og testing av moduler / skids / containere på vårt monteringsverksted

CADIO

 

ServiTech har et samarbeid med Cadio AS for levering av kjøle- og varmeanlegg som bruker CO2 som kuldemedie.

RSW, modulbasert kjøleanlegg med CO2 aggregat og platevarmeveksler beregnet for sjøvann.

TVVP, tappevannsvarmepumpe med CO2..

Rørsystemer

 

LNG, sanitær, ferskvannskjøling, sjøvannskjøling, luft, steam, diesel/fuel, brannsystemer, høytrykkshydraulikk, lavtrykkshydraulikk, ballast, cargo/mud ++

 

Vi har også erfaring fra installasjon av mer spesielle systemer mot avanserte offshore skip som Choke & Kill system (15000 PSI, AISI4130 Sour Service) og Dykkersystem

Utstyrsleverandører

 

Vi tar oppdrag for flere av utstyrsleveran-dørene i den maritime klyngen på Nordvest-landet. Det kan være bygging av moduler og skid basert utstyr, ulike tanker, konstruksjoner og rørsystemer. Ofte er det skreddersøm etter kundespesifikke tegninger eller etter eget design.

Vi bistår også med montering og igangkjøring av utstyr for våre kunder.

Byggeoppfølging

 

ServiTech har personell med lang og solid erfaring fra skipsbygging og vi reiser «world Wide» på oppdrag for våre kunder. Det kan være som rådgivere eller supervisere ifm nybygg eller som representant for utstyrsleverandør.

Vi tar også oppdrag innen tegningskontroll og verifikasjon som 3dje part.

Service og vedlikehold

 

ServiTech utfører service på alle typer anlegg innen maritim. Både for generellt vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg.

For et konkret tilbud, ta gjerne kontakt!

ServiTech AS

Ålesundsvegen 1136

6240 Ørskog

Norge

Copyright ServiTech AS @ 2016 All Rights Reserved