Vannbehandling

"RENT VANN -

DIN RETT, VÅR LØSNING!"

VANNBEHANDLING

Våre løsninger omfatter ulike moduler som kan kombineres for å oppnå ønsket rensing og tilfredstille krav

Prosjektering

 

ServiTech har egen prosjekteringsavdeling med sentralgodkjenning for ansvarsrett, tiltaksklasse 2 for prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg.

 

Moderne 3D verktøy/CAD program, samt lang erfaring innen fagområdet sikrer at kunde får levert det beste produktet.

Vannmagasin

 

I samarbeid med våre leverandører kan vi levere vannmagasin og tanker både i PE og glassfiber. Tankene kan graves ned helt eller delvis eller stå på overflaten.

Nøkkelferdig løsning

 

Vi leverer ferdige løsninger, som er modulbasert, prefabrikert og testet på vårt verksted. Dette sikrer minimal monteringstid, noe som kommer abonnentene til gode.

 

Typiske leveranser er ventilkummer i PE med preinstallert ventilsystemer og vannbehan- dlingsanlegg i konteiner eller modulbasert trebygg.

Internkontroll / HMS dokumentsjon

 

ServiTech har erfaring med levering av dokumentasjon som for eksempel: Internkontroll med HMS, FDV, risikovurdering og beredskapsplan.

 

Søknader til myndigheter

 

Søknadsprosesser kan ofte være tungvinte og tidskrevende. ServiTech tilbyr derfor hjelp i søknadsprosesser til mattilsynet, kommuner eller andre myndigheter.

Service/drift avtale

 

ServiTech utfører service på alle typer anlegg innen vannbehandling. Både for generellt vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg.

For konkret tilbud, ta gjerne kontakt!

Les mer om våre ferdige og pågående prosjekter innen vann og avløp på vår referanseside: www.reintvatn.no

 

Her finner du også fagartikler og informasjon om miljøvern m.m.

Visste du at "64 % av vannverkene (1011 vannverk) er offentlig eid, og forsyner 96 % av befolkningen. De resterende 36 % (569 vannverk) er private andelslag som forsyner 4 % av befolkningen. Blant disse finner man de fleste av de vannverkene som har dårligst kvalitet..."

 

Statistikk fra årsskiftet 2006/2007, publisert av Vannverksregistret i 2010

ServiTech AS

Ålesundsvegen 1136

6240 Ørskog

Norge

Copyright ServiTech AS @ 2016 All Rights Reserved