Fisk & Oppdrett

Gjennom vår erfaring fra maritim industri har vi mulighet til å ta på oss bygging av alle typer rørsystemer. Vi kan være med i alle byggetrinn, planlegging, prefabrikering, montering og videre oppfølging.

Kontakt oss for mer informasjon

PROSJEKTERING

ServiTech har egen prosjekteringsavdeling med sentralgodkjenning for ansvarsrett, tiltaksklasse 2 for prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg.

Moderne 3D verktøy/CAD program, samt lang erfaring innen fagområdet forsikrer at kunde får levert det beste produktet.

BYGGEOPPFØLGING

ServiTech har personell med lang og solid erfaring fra skipsbygging og vi reiser «world wide» på oppdrag for våre kunder. Det kan være som rådgivere eller supervisere ifm nybygg eller som representant for utstyrsleverandør. Vi tar også oppdrag innen tegningskontroll og verifikasjon som tredje part.

Rørsystemer

Vår kompetanse på rørsystemer favner bredt, fra vakuum til 1450 Bars trykk. Med andre ord; alle rørsystemer en normalt finner om bord på et skip. Vi har også erfaring og kompetanse på mer spesielle rørsystemer for fisketransport med store dimensjoner og høye krav til “finish” for å unngå skadet fisk.

PUMPE­STASJONER

Komplette løsninger for avløpspumpestasjoner i PE-plast for normalt trykk og overtrykk.

Service/drift avtale

ServiTech utfører service på alle typer anlegg innen avløpsrensing. Både for generellt vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg.

FORDRØYNINGS- ANLEGG

ServiTech har komplett program for fordrøyning og rensing av overflatevann. Våre produkter leveres i PE-plast, rørene er i praktisk bruk ”evigvarende”, noe som medfører svært lave vedlikeholds-kostnader.

Se film!

PRESENTASJONSFILM VANN OG AVLØP

Våre løsninger er kostnadseffektive og innovative.

SERVICE PÅ ALLE TYPER ANLEGG – INNEN MARITIM OG INDUSTRI

Om oss

KONTAKT VÅRE EKSPERTER

+47 976 64 004
Administrerende Direktør
Håvard Haanes
Salgssjef Totalentrepriser
Mathias Sandnes

Bla opp