Maritim rørinstallasjon

Vi har lang erfaring med å bistå verftene med å bygge komplekse offshore fartøyer, fiskebåter, brønnbåter og ferger. Vår spisskompetanse er på prosjektgjennomføring hvor vi tar ansvar for komplette rørinstallasjoner, godkjenninger mot klasseselskap, samt oppstarter av ulike systemer ombord. Våre industrikunder er ofte utstyrsleverandører mot verftene.

Kontakt oss for mer informasjon

Prefabrikasjon

Fra vårt verksted leverer vi rør-og stålkonstruksjoner til skipsbygging og til on- og offshore industri. Vi er ISO 9001:2015 sertifisert og for sveisearbeider også sertifisert iht. ISO-3834-2. Dette sikrer våre kunder leveranse av produkter med høy kvalitet etter kundens krav. Våre sveisere er sertifisert for sveising av ulike materialer, dimensjoner og sveisemetoder. Vi utfører sveisearbeider ihht. godkjente sveiseprosedyrer og kundekrav forøvrig.

Rørsystemer

Vår kompetanse på rørsystemer favner bredt, fra vakuum til 1450 Bars trykk. Med andre ord; alle rørsystemer en normalt finner om bord på et skip. Vi har også erfaring og kompetanse på mer spesielle rørsystemer for LNG på fremdriftssystem for skip, rør for fisketransport,samt mot svært avanserte brønnintervensjonsfartøy med rørsystemer som f.eks Choke & Kill system,

Byggeoppfølging

ServiTech har personell med lang og solid erfaring fra skipsbygging og vi reiser «world wide» på oppdrag for våre kunder. Det kan være som rådgivere eller supervisere ifm nybygg eller som representant for utstyrsleverandør. Vi tar også oppdrag innen tegningskontroll og verifikasjon som tredje part.

Moduler

Vi designer, produserer og monterer ulike typer moduler i tett samarbeid med våre kunder. Mot maritime kunder kan dette typisk være kjøleuniter for batterisystemer eller HPU’er for ulike formål. ServiTech leverer også ulike typer utstyr montert på skid/ramme, samt at vi designer, produserer og monterer egne containerbaserte løsninger som f.eks vannbehandlingsanlegg

Service & Vedlikehold

For våre kunder kan vi utføre generelt vedlikehold og oppgradering av ulike rørsystemer. Vi tilbyr også serviceavtaler både på eksisterende utstyr som kundene har, og på utstyr og anlegg som er levert av ServiTech.

Utstyrs­leverandører

Vi tar oppdrag for flere av utstyrsleverandørene i den maritime klyngen på Nordvest-landet. Det kan være bygging av ulike tanker, konstruksjoner og rørsystemer utstyr, ulike tanker, konstruksjoner og rørsystemer. Ofte er det skreddersøm etter kundespesifikke tegninger eller etter vårt eget design. Vi bistår også med montering og igangkjøring av utstyr for våre kunder.

Se film!

MARITIM PRESENTASJONSFILM

I tett samarbeid med næringen leverer vi alt fra komplette totaltekniske løsninger til underentrepriser på sveis, prefabrikkasjon og installsjon.

Service på alle typer anlegg – innen maritim og industri

Om oss

Kontakt våre eksperter

Produksjon & Salg Maritimt
Stein Skaaden
+47 976 64 004
Administrerende Direktør
Håvard Haanes

Bla opp