Vann- & Avløpsbehandling

Visste du at 64 % av vannverkene er offentlig eid, og forsyner 96 % av befolkningen. De resterende 36 % er private andelslag som forsyner 4 % av befolkningen. Blant disse finner man de fleste av de vannverkene som har dårligst kvalitet.*

Våre løsninger omfatter ulike moduler som kan kombineres for å oppnå ønsket rensing og tilfredstille krav. Rent vann – din rett, vår løsning!

* Statistikk fra årsskiftet 2006/2007, publisert av Vannverksregistret i 2010

Kontakt oss for mer informasjon

Avløpsbehandling

For avløpsrensing leverer ServiTech løsninger som opfyller både sekundær- og primærrensekravene. Vi har levert totalentrepriseprosjekter med SBR renseteknologi og store slamavskillere med separat slamlager.

Vannmagasin

I samarbeid med våre leverandører kan vi levere vannmagasin og tanker både i PE og glassfiber. Tankene kan graves ned helt eller delvis eller stå på overflaten.

Vannbehandling

Vi leverer ferdige løsninger, som er modulbasert, prefabrikert og testet på vårt verksted. Dette sikrer minimal monteringstid, noe som kommer abonnentene til gode.

Typiske leveranser er ventilkummer i PE med preinstallert ventilsystemer og vannbehandlings-anlegg i konteiner eller modulbasert trebygg.

Rørinstallasjon

Vår spesialitet er rørinstaslasjon av alle typer. Vi har sertifiserte svisere for de fleste aktuelle materialer; PE, syrefast, karbonstål, aluminium og CuNi.

Søknader til myndigheter

Søknadsprosesser kan ofte være tungvinte og tidskrevende. ServiTech tilbyr derfor hjelp i søknadsprosesser til mattilsynet, kommuner eller andre myndigheter.

Service/drift avtale

ServiTech utfører service på alle typer anlegg innen vannbehandling. Både for generellt vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg.

Internkontroll OG HMS

ServiTech har erfaring med levering av dokumentasjon som for eksempel: Internkontroll med HMS, FDV, risikovurdering og beredskapsplan.

Se film!

Store sedimenterings -anlegg med separat slamlager opp til 20 000 PE

Vi har vært med i leveransen av Stord Kommune sin store stolthet.

Sedimenteringsalegg på 6700PE med separate slamlager.

Anlegget har vært i drift i et år og viser svært gode resultater, lave driftskostnader og god HMS for driftsopperatører

Se film!

Hornindal RA SBR-renseprosess for sekundærrensing

ServiTech leverte totalentreprise på prosjektet

6
Leverte prosjekt innen vannbehandling
22162800
Liter renset vann
6
Fornøyde kunder

Service på alle typer anlegg – innen maritim og industri

Om oss

Kontakt våre eksperter

Salgssjef Totalentrepriser
Mathias Sandnes
Produksjon & Salg Maritimt
Stein Skaaden

Bla opp