Våre produkter og løsninger

Lagringstanker

Vi har horisontale og vertikale lagringstanker produserte av HDPE PE100 for lagring av vann eller andre ikke farlige kjemikalier. Alle lagringstanker er beregnet for å være nedgravet.

Last ned brosjyre

Kjemikalietanker

Dobbelvegg kjemikalietanker produsert av HDPE PE100 for lagring av farlige kjemikalier. Dimensjonert etter tankforeskriften – forurensingsforeskriften kapittel 18.

Last ned brosjyre

Slamavskiller

Alle våre slamavskillere er produsert av HDPE (high density poly-ethylen) PE100 og dimensjonert som tradisjonelle slamavskillere for 50 til 500 PE iht. NS-EN 12566-1.

Last ned brosjyre

Filter

Vi har filter som utfører flere oppgaver: Trykksil, for effektiv fjerning av større partikler(humus) fra 50-200 µm; Fleremediefilter, bestående av marmor, kull og/eller sand som fjerner lukt, smak og farge, samt partikler(humus) fra >5µm; Membranfilter og omvendt osmose.

Last ned brosjyre

Ventiler

Vi leverer ventiler i mange utførelser; dreiespjeldsventiler, skyvespjeldventiler, sluseventiler, tilbakeslagsventiler, lufteventiler, reguleringsventiler og kuleventiler.

Vi leverer ventiler etter dine behov, som er i henhold til standarderer og godkjenninger.

Last ned brosjyre

UV-anlegg

Våre UV anlegg kan leveres og tilpasses ethvert behov; flowmengde, formfaktor, drikkevann, akvakultur, avløpsbehandling, lavt trykk eller mellomtrykk.

UV anleggene vi bruker til drikkevann er godkjent av folkehelseinstituttet.

Last ned brosjyre

SERVICE PÅ ALLE TYPER ANLEGG – INNEN MARITIM OG INDUSTRI

Om oss
Se film!

Entec Group AS og Evotec AS slår seg saman

Entec group og Evotec slår seg sammen. Veien videre mot verdiskapning innenfor prosess- og maritim teknologi blir spennende med bredere kompetanse i alle ledd.

Bla opp