Hjem

TOTALENTREPRENØR

innen landbaserte VA- og Maritime prosjekt

Vår ledestjerne;

Optimale totaltekniske enterpriser av prossesanlegg for vann/væske/gassbehandling

Hvorfor velge oss?

ServiTech AS har lang erfaring fra skipsindustrien og VA-bransjen, vi vet hvor viktig det er å levere et godt produkt til avtalt tid.

 

Kvalitet er viktig og for å etterstrebe dette har vi sertifiseringer innen flere kvalitetsstandarder (bla. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-En ISO 3834-2), samt godkjente egenutviklede sveiseprosedyrer.

 

Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for hele ServiTech AS sin aktivitet. På alle områder i vår organisasjon skal vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter.

 

HMS-arbeid er en kjerneverdi i bedriften og ServiTech AS tror på at alle skader kan forebygges ved langsiktig og kontinuerlig forebyggende arbeid. Internkontroll er å arbeide systematisk, veldokumentert og målbevisst med HMS, og å overholde norske lover og forskrifter.

 

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi fokuserer på deres helse og sikkerhet i all vår virksomhet. Vi krever også at våre ansatte tar personlig ansvar i HMS arbeidet og at de bidrar til kontinuerlig forbedring ved å fokusere på egen adferd.

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med...

Spørsmål om vannbehandling

 

Salgsingeniør VA - Akvakultur

 

Mathias Sandnes, MScEng

 

Mobil: +47 922 88 285

E-post: mathias.sandnes@servitech.no

Spørsmål om maritimt

 

Produksjonsleder - Maritim

 

Stein Skaaden

 

Mobi: +47 915 70 019

E-post: stein.skaaden@servitech.no

ServiTech AS

Ålesundsvegen 1136

6240 Ørskog

Norge

Copyright ServiTech AS @ 2016 All Rights Reserved